KONGREMİZ AKADEMİK TEŞVİK VE DOÇENTLİK KRİTERLERİNİ KARŞILAMAKTADIR.

 

ÖZET GÖNDERİMİ BİTİŞ TARİHİ             :   17 KASIM 2022

KAYIT BİTİŞ TARİHİ                                  :   18 KASIM 2022

PROGRAM İLAN TARİHİ                          :   19 KASIM 2022

TAM METİN GÖNDERİMİ BİTİŞ TARİHİ   :   20 KASIM 2022

 

NOT: Değerli katılımcılar., Kongremize katılım sağlayan katılımcılara yönelik kongre sonrasında (ARALIK 2022) tarihinde bilimsel kitap olarak çıkacak çok bölümlü bilimsel kitaplar için bölüm yazarlığı yapmak isteyen katılımcılar çıkacak olan ilgili bilimsel kitaplara ait bilgiye ve kitaplara http://www.muhendislikbilimlerikongresi.org/bilimsel-kitaplar     linki üzerinden ulaşabilirler. Bölüm yazacak olan yazarlar bölümlere ilişkin bilgileri yetkili editörümüz Dr. Öğr. Üyesi Senai YALÇINKAYA hocamıza syalcinkaya@marmara.edu.tr    mail adresinden ya da +90 532 472 79 00 cep telefonundan ulaşarak gerekli bilgiyi alabilir ve bölüm yazarı olabilir. Bu kitaplar uluslararası kategoride bir yayınevinden çıkacak uluslararası nitelikte yayınlardır.  Ayrıca kitaplar doçentlik ve akademik teşvik kriterlerini karşılamaktadır.

BİLİMSEL KİTAPLAR İLE İLGİLİ HER KONUDA (KİTAP SÜREÇ, İÇERİK VE DİĞER KONULAR) YETKİLİ EDİTÖRÜMÜZ İLE GÖRÜŞÜNÜZ. YAYINEVİMİZ SADECE İŞİN TEKNİK KISMINDA YER ALMAKTADIR BUNDAN DOLAYI YAZARLARIMIZIN SADECE YETKİLİ EDİTÖRÜMÜZE ULAŞMASINI RİCA EDİYORUZ. HER TÜRLÜ BİLGİ VE BELGE YETKİLİ EDİTÖRDE MEVCUTTUR.

(Yetkili Editör: Dr. Öğr. Üyesi Senai YALÇINKAYA Email: syalcinkaya@marmara.edu.tr   GSM: +90 532 472 79 00)

DAVET

Değerli Katılımcılar;

23-24 KASIM 2022 tarihlerinde İstanbul'da 4. Düzenlenecek olan Uluslararası İstatistik Matematik ve Analitik Yöntemler Kongresi'ne (IMAYK 2022) hoşgeldiniz.

Kongrenin amacı; Matematik - İstatistik -Ekonometri - Ekonomi - Sayısal - Analitik - Mühendislik - Teknoloji - Geometri - Yapay Zeka - Yazılım ve Modelleme - Bilgi İşlem Yönetimi - Bilgi ve Veri Depolama - Fizik - Genetik - Biyoistatistik - Tıp - Kimya ve diğer tüm Sayısal ve Teknoloji ile ilgili alanlarda; akademi, üniversite ve endüstrideki çalışan uluslararası bilim adamları, akademisyenleri, mühendisleri ve öğrencileri bir araya getirmektir. Bu kongremiz de teorik, pratik ve analitik yöntemler, simülasyon ve deneysel yaklaşımlar yardımı ile değişik sayısal, matematik, istatistik, ekonometri ve mühendislik uygulamaları ile problemlerin çözümüyle analizlerini kapsamaktadır. Bu nedenle, IMAYK 2022 konferansı; katılımcıların son yapılan araştırma sonuçlarını sunma, deneyim ve tecrübelerini paylaşma, yeni fikirler oluşturma ve çok farklı disiplinden gelen uluslararası bilim insanları, istatistikçileri, matematikçileri, sayısal yöntem ve uygulama uzmanları, yazılımcılar, modellemeciler, fizikçiler, tıpçılar, sağlıkçılar, eğitimciler ve tüm mühendislik alanları ile alanlarında iş birliğini teşvik etmek ve gelecekte olabilecek ortak çalışma zemini sağlamaktır.

Kongrede sizi aramızda görmeyi umarız.

Prof. Dr. Bülent ÇELİK

Kongre Başkanı

Gazi Üniversitesi, Fen Fakültesi, İstatistik Bölümü - Türkiye

Prof. Dr. Yoshihiko TAKANO

Kongre Eş Başkanı

National Institute for Materials Science - Japonya

DESTEKLEYEN KURUMLAR