BİLDİRİLER

BİLDİRİ DETAY

Serra AKSOY, Muttalip ÖZAVŞAR
GAZ SENSÖR VERİLERİNDEN ÖZNİTELİK ÇIKARIM YÖNTEMLERİ
 
Günümüzde kimyasal sensörler, akıllı havalandırma sistemlerinden otomotiv sanayiine, gıda sektöründen askeri alanlara ve tarım sektöründen elektronik aygıt üretim endüstrisine kadar oldukça geniş bir alanda uygulama bulmaktadır. Bu kapsamda insan sağlığının ve çevrenin korunması amacıyla kimyasal sensörler tarafından çeşitli kimyasal gazların oda sıcaklığında düşük konsantrasyonlarının tespiti büyük önem arz etmektedir. Bu da hassas ve seçici algılama kapasitesine sahip kimyasal sensörlere olan ihtiyacı kaçınılmaz hale getirmektedir. Bu çalışmanın amacı, kimyasal sensörlerdeki seçicilik problemini makine öğrenmesi yöntemleriyle ele alabilmek için gazları sınıflandırmada kullanılan öznitelikleri ortaya koymaktır. Bir kimyasal sensör gaza maruz bırakıldığında, sensör cevap karakteristiğinin zamana bağlılığından büyük bir veri kümesi elde edilir. Makine öğrenmesindeki en önemli hususlardan biri de bu büyük veri kümesinden seçilen özniteliğe bağlı olarak yeterli sınıflandırma başarısını veren uygun alt veri kümesinin oluşturulmasıdır. Kimyasal sensörün verdiği tepkilerden oluşan büyük veri kümesinden anlamlı bilgi çıkartmak, diğer bir deyişle ele alınan gaza özgü karakteristik özellikleri ortaya koyan en uygun özniteliği tespit ederek uygun alt veri kümesini oluşturmak, sınıflandırma performansı açısından önem arz etmektedir. Bu doğrultuda kimyasal sensörün cevap eğrisinden çıkarılan maksimum tepki, spesifik bir zaman aralığından alınan tepkiler, alan, birinci türev, ikinci türev ve integral gibi farklı özniteliklerden farklı alt veri kümeleri oluşturulup, sınıflandırma performansı açısından karşılaştırılarak yeterli doğruluk oranı veren öznitelik tespit edilir.

Anahtar Kelimeler: Kimyasal Gaz Sensörleri, Makine Öğrenmesi, Öznitelik Çıkarımı 


Keywords: