BİLDİRİLER

BİLDİRİ DETAY

Samet Hasan ABACI, Lütfi BAYYURT, Yalçın TAHTALI, Ahmet ŞEKEROĞLU, Mustafa DUMAN
KAFES POZİSYONU İLE YUMURTLAMA ZAMANI ARASINDAKİ İLİŞKİNİN UYUM ANALİZİ İLE BELİRLENMESİ
 
Yumurtalar insan sağlığı için günlük beslenmede önerilen önemli bir besin maddesidir. Bu nedenle, yoğun şekilde üretim yapılan kümes ortamından sonra yumurtanın tekniğine uygun, bekletilmeden paketlenmesi ve depolanması insan sağlığı için önemlidir. Türkiye'de yumurta üretimin çoğunluğu geleneksel kafes sisteminin farklı katlarındaki kafeslerde yapılmaktadır. Ancak yumurta toplama zamanları iş gücü, yoğunluk ve teknoloji bakımından işletmeden işletmeye değişebilmektedir. Bu nedenle hijyene en başta üretim yerinde dikkat edilmesi gerektiği düşünüldüğünde bu çalışmanın amacı kafes pozisyonu ile yumurtlama zamanı arasındaki ilişkinin belirlenmesidir. Bu amaç için, araştırma Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi araştırma çiftliğinde 3 katlı bir kafes sisteminde gerçekleştirilmiştir. Her kafes bölmesinde 6 tavuk yerleştirilmiş ve her katta 5 tekerrür oluşturulmuştur. Her kafes bölmesine 6 tavuk yerleştirilmiştir. 24-42 hafta boyunca 90 Atak-S tavuğundan 9:00 - 13:00 ve 16:00 saatleri arasında yumurta toplanmıştır. 90 tavuktan toplam 1442 yumurta elde edilmiştir. Kafes pozisyonu ile yumurtlama zamanı arasındaki ilişkinin belirlenmesi için uyum analizi uygulanmıştır. Verilerin analizinde SPSS paket programı kullanılmıştır. Sonuçlara göre farklı katlardaki tavukların farklı saatlerde yumurtlamaları istatistiksel olarak önemli bulunmuştur (Değişkenlik=0.008; P=0.023). Uyum analizi sonuçlarına göre değişkenliğin tek boyuttaki açıklama gücü %99.7 olup ikinci boyuttaki açıklama gücünün %0.3 olduğu belirlenmiştir. Birinci boyuttaki kafes katları bakımından değişkenlik incelendiğinde birinci katın açıklama gücünün %65.4 olduğu ikinci boyutta ise ikinci (%56.9) ve üçüncü katın (%41.8) açıklama gücünün daha yüksek olduğu belirlenmiştir. Birinci boyuttaki yumurta toplama saatleri bakımından değişkenlik incelendiğinde saat 13:00’da toplama için açıklama gücünün %52.8 olduğu ikinci boyutta ise saat 16:00’daki toplama için açıklama gücünün %79,6 olduğu belirlenmiştir. Sonuç olarak birinci kattaki tavukların genellikle saat 9:00 sıralarında, 2. ve 3. kattaki tavukların ise 13:00 ile 16:00 saatleri arasında yumurtladığı belirlenmiştir. Genellikle üreticiler tarafından sabah saatlerinde toplanan yumurtalar üst katlardaki kafeslerde daha geç saatlerde gözlemlenmiştir. Bu nedenle yumurta toplama sıklığının hem ekonomik olarak hem de tüketici sağlığı açısından yeniden düzenlenmesi önem arz etmektedir.

Anahtar Kelimeler: Atak-S, Uyum analizi, Yumurta 


Keywords: