BİLDİRİLER

BİLDİRİ DETAY

Esra PAMUKÇU
KÜÇÜK ÖRNEKLEME SAHİP SPEKTRAL VERİ SETLERİNDE DALGA BOYU SEÇİMİ İÇİN ALTERNATİF BİR YAKLAŞIM: GAHRM
 
Spektral veriler tipik olarak çok sayıda ve ilişkili değişken içerir. Çalışmada ulaşılan örnek sayısı yeterli değilse (n<
Anahtar Kelimeler: Spektral veri, dalga boyu seçimi, hibrid regresyon modeli, genetik algoritma 


Keywords: