BİLDİRİLER

BİLDİRİ DETAY

Melissa ACAR, Gülnaz Nural BEKİROĞLU
ÖZEL SAĞLIK SİGORTALARINDA HASAR TAHMİNİNİN ÇOKLU UYUM ANALİZİ İLE İNCELENMESİ-BİR ŞİRKETE ÖZGÜ UYGULAMA
 
Kategorik verilerde değişken sayısı ve alt kategori sayısı arttıkça analiz zorlaşmaktadır. Uyum analizi, bu sorunu ortadan kaldıran yöntemlerden biridir. Çapraz tablolardaki satır-sütün değişkenleri arasındaki benzerlikleri veya farklılıkları, birlikte değişimlerini grafiksel olarak gösteren bir yöntemdir. Anlamlılık testine veya verinin normal dağılımına ihtiyaç duymamasıyla avantaj sağlamaktadır. Basit uyum analizi ve çoklu uyum analizi olarak iki başlık altında toplanır. Basit uyum analizinde, iki yanlı çapraz tablolarda iki kategorik değişken arasındaki ilişki incelenir. Çoklu Uyum analizinde ise üç ya da daha çok kategorik değişken arasındaki ilişki incelenmektedir. Bu çalışmada, özel sağlık sigortasında hasara sebebiyet veren etmenlerin belirlenmesi ve beraberinde hasar öncesi öngörüde bulunulup sigortalıya göre doğru prim fiyatlandırma yapılması amaçlanmıştır. Çalışma, sigorta şirketinin beyaz yaka ve mavi yaka çalışanı olan bir gruba yaptığı özel sağlık sigortasının 2016-2017 dönemine ait gerçek hasar verisini içermektedir. Veri seti; cinsiyet, yaş, teminat, şirket tutar ve çalışan (mavi yaka, beyaz yaka) kategorik değişkenlerini içermektedir. Kategori sayısı üçten fazla olduğundan çoklu uyum analizi kullanılmıştır. Analiz sonucunda, mavi yaka 36 yaş üzeri erkek bireyler, 50 TL altında bir harcama ile laboratuvar, yardımcı tıbbi malzeme ve radyoloji gibi kanser tarama testi kullanımıyla hasar oluştururken, beyaz yaka 18-36 yaş arası kadın bireyler 100 TL üstü hasar miktarı ile daha çok doktor muayenesi hasarı oluşturdukları saptanmıştır. Ayakta tedavi kapsamında teminat olarak da rutin kontrollerin en fazla hasara sebebiyet verdiği saptanmıştır.

Anahtar Kelimeler: Sigorta, Sağlık, Hasar, Çoklu Uyum Analizi 


Keywords: