BİLDİRİLER

BİLDİRİ DETAY

Yasin BAYRAK , Ali Hakan BÜYÜKLÜ
PERAKENDEDE KULLANILAN İSTATİSTİKSEL YÖNTEMLER VE MAĞAZA KÜMELEME ÜZERİNE BİR UYGULAMA
 
Günümüzde perakende, iş hacmi ve istihdam bakımından tüm dünyada büyük bir öneme sahiptir. Özellikle büyük şirketler, üretimden satışa uzanan yolda düzenli veri tutmakta ve bu verileri bilimsel metotlarla analiz etmektedirler. Verilerin büyümesiyle perakende planlamada birçok matematiksel ve istatistiksel metot gelişmiş ve excel gibi birçok program kullanılmaya başlanmıştır. Bu programlar ve yöntemler; özellikle bütçe planlama, satış tahminleme, satış-stok yönetimi, hedef planlama ve mağaza kümeleme gibi çalışmalarda sık bir şekilde kullanılmaktadır. Bu çalışmalar ve raporlamalar çok ciddi birer iş yükü oluşturduğu için, bunların otomatizasyonu da çok önemlidir, böylelikle insan kaynaklı birçok hata engellenmiş olmakta ve zamandan da çok ciddi tasarruflar sağlanmış olmaktadır. Bazı makine öğrenmesi metotları da big data diye tabir ettiğimiz büyük verileri baz alarak, satış tamamlama ve otomatik stok gönderimi konularında birçok şirket tarafından kullanılmaya başlanmıştır. Böylelikle alokasyon departmanında çalışan insanlar manuel olarak stok dağılımı yapmak zorunda kalmamaktadır. Bu çalışmada perakendede halen kullanılmakta olan teorik istatistiksel yöntemlere değinilmiş ve mağaza kümeleme uygulaması power query, power pivot ve R programlama ile yapılmıştır. Mağaza kümeleme uygulamasının ileriki sezonlarda da sürdürülebilir olması için ve ham datalarla tekrar otomatik olarak çalışması için gerekli optimizasyonlar ilgili programlarla sağlanmıştır. Mağaza kümeleme uygulaması gerçekleştirilirken satış ve stok verilerinden oluşturulmuş birçok parametre ve metrik hesaplanmıştır, gerçek hayata en uygun matematiksel modelin kurulması amaçlanmıştır.

Anahtar Kelimeler: Kümeleme, Perakende, Planlama, İstatistik 


Keywords: