BİLDİRİLER

BİLDİRİ DETAY

Metin ÖNER
TOPSIS YÖNTEMİ İLE BIST XHOLD ENDEKSİNDEKİ BAZI ÖNEMLİ HOLDİNG ŞİRKETLERİNİN FİNANSAL PERFORMANS ANALİZİ
 
Giriş: TOPSIS yöntemi çok sayıda ölçütü değerlendirerek çok sayıdaki alternatiflerin seçim sıralamasında kullanılan Çok Kriterli Karar Verme (ÇKKV) yöntemlerinden biridir. TOPSIS yönteminin ağırlıklı olarak kullanıldığı alanlardan birisi de işletmelerin finansal rasyolara dayanarak finansal performans sıralamalarının elde edilmesidir. Amaç: Bu çalışmanın ana amacı, hisse senetleri BIST 50 endeksinde işlem gören tüm BIST XHOLD holdingler ve yatırım ortaklığı şirketlerinin yayımlanmış 2016 – 2018 yılları arasındaki bilanço ve karar zarar tablolarından hesaplanan finansal rasyolara dayanarak TOPSIS yöntemi ile finansal performans sıralamasının elde edilmesi ve yorumlanmasıdır. Kapsam: Bu çalışmanın gerçekleştirildiği tarih itibari ile BIST holdingler ve yatırım ortaklığı (XHOLD) endeksinde toplam 39 şirket bulunmaktadır. Bu şirketler arasından hisse senetleri BIST 50 endeksinde işlem gören ve Türkiye ekonomisinin itici güçleri olarak kabul edilen toplam 8 önemli holding şirketi bulunmaktadır. Bu holding şirketlerinin 2016-2018 yılları arasındaki finansal performans sıralamaları TOPSIS yöntemi ile elde edilmiştir. Yöntem: Bu çalışmada finansal performans sıralamasının elde edilebilmesi için şirketlerin kamuya yayımlanmış bilanço ve karar zarar tablolarından hesaplanan 10 tane finansal rasyo kullanılmıştır. Çalışmada kullanılan finansal rasyolar: (1) Cari oran, (2) Kaldıraç oranı, (3) Kısa vadeli yabancı kaynak oranı, (4) Özkaynak oranı, (5) Stok devir hızı, (6) Aktif devir hızı, (7) Aktif karlılık oranı, (8) Ödenmiş sermaye karlılık oranı, (9) Faaliyet kar oranı, (10) Faaliyet giderleri / net satışlar. Bu finansal rasyolara bağlı olarak TOPSIS yöntemi ile şirketlerin finansal performans sıralamaları elde edilmiştir. Çalışmanın uygulaması TOPSIS yönteminin hızlı ve etkin olarak kullanıldığı bir MATLAB programı üzerinde gerçekleştirilmiştir. Bulgular: 2016-2018 yılları arasında 8 adet BIST XHOLD holding şirketlerinin finansal sıralamaları elde edilmiştir. 2016 ve 2017 yıllarına ait şirketlerin finansal performans sıralaması az çok benzer yapıdayken 2018 yılındaki finansal performans sıralamasında önemli değişmeler gözlenmiştir. Sonuç: TOPSIS yöntemi uygulanması son derece basit olan ÇKKV yöntemlerinden biridir. Bu çalışmada bu yöntem BIST XHOLD holding şirketlerin performans sıralamaların elde edilmesi amacıyla kullanılmıştır. TOPSIS yöntemiyle elde edilen performans sıralamaları, hisse senedi portföy optimizasyonunda kullanılabilecek başlangıç ve karşılaştırma verisini oluşturması bakımından son derece önemlidir.

Anahtar Kelimeler: TOPSIS, Çok Kriterli Karar Verme, Finansal Performans, BIST 50, BIST XHOLD 


Keywords: