SÖZEL BİLDİRİLER

Abdullah ERGÜN, Rauf AMİROV
1- ARALIKTA SÜREKSİZLİK FONKSİYONUNA SAHİP DİFÜZYON DENKLEMİNİN ÇÖZÜMLERİ İÇİN İNTEGRAL GÖSTERİLİM

  Özet  
Ahmet KOCATÜRK, Bülent ALTUNKAYNAK
2- GEN AÇIKLAMA VERİLERİ İÇİN İKİLİ KÜMELEME ALGORİTMALARI

  Özet  
Bahar UYAR DÜLDÜL
3- TORSION OF THE TANGENTIAL INTERSECTION CURVE OF TWO SURFACES BY USING RODRIGUES' ROTATION FORMULA

  Özet  
Barış ERGÜL, Arzu ALTIN YAVUZ
4- İNSANİ GELİŞMİŞLİK VE SOSYAL GELİŞMİŞLİK ENDEKSLERİNİN KANONİK KORELASYON VE ROBUST KANONİK KORELASYON ANALİZLERİ İLE İNCELENMESİ

  Özet  
Barış ERGÜL, Arzu ALTIN YAVUZ
5- ÇARPIK HATA DAĞILIMLI REGRESYONDA TAHMİN YÖNTEMLERİNİN KARŞILAŞTIRILMASI

  Özet  
Cem GÜRLER, Emrah ÖNDER
6- E-TİCARET: ÇOK KRİTERLİ KARAR VERME YÖNTEMLERİ KULLANILAN AKADEMİK ÇALIŞMALARA GENEL BİR BAKIŞ

  Özet  
Cem GÜRLER, Emrah ÖNDER, Ali HEPŞEN, Nihat TAŞ
7- CIVETS ÜLKELERİNİN EKONOMİK PERFORMANSLARININ DEĞERLENDİRİLMESİ

  Özet  
Ertan YAKICI, Hüseyin GÜDEN
8- A SOLUTION METHOD FOR A STAR-STAR TELECOMMUNICATION NETWORK PROBLEM

  Özet  
Gülsüm Yeliz ŞENTÜRK, Salim YÜCE
9- THE DENSITIES OF THE SETS OF (NON) COLLINEAR POINTS AND INTERSECTING LINES IN THE EUCLIDEAN PLANE

  Özet  
Gülsüm Yeliz ŞENTÜRK, Salim YÜCE
10- A METHOD FOR THE INVOLUTE-EVOLUTE OFFSETS OF RULED SURFACES

  Özet  
Handan ANKARALI
11- MODİFİYE SİMETRİZE YÜZDE DEĞİŞİM İÇİN YENİ BİR TEST İSTATİSTİĞİ: SİMÜLASYON ÇALIŞMASI

  Özet  
Handan ANKARALI
12- YÜZDE DEĞİŞİMLER İÇİN DÖRT FARKLI TEST İSTATİSTİĞİNİN AMPİRİK DAĞILIM ÖZELLİKLERİ: SİMÜLASYON ÇALIŞMASI

  Özet  
Hüdaverdi BİRCAN, Gülay DEMİR, Sinan DÜNDAR
13- PERSONEL SEÇİMİNE YÖNELİK VIKOR VE TOPSIS UYGULAMALARI

  Özet  
Hüdaverdi BİRCAN, Gülay DEMİR, Sinan DÜNDAR
14- BİREYSEL EMEKLİLİK SİSTEMİNDEKİ ŞİRKETLERİN PERFORMANSLARININ GRİ İLİŞKİSEL ANALİZ YÖNTEMİ İLE ÖLÇÜLMESİ VE BİR UYGULAMA

  Özet  
Hüdaverdi BİRCAN, Hasan ELEROĞLU, Rahim ARSLAN
15- GRİ İLİŞKİSEL ANALİZ VE ARAS YÖNTEMLERİYLE KAYSERİ İLİNDE KURULABİLECEK VERMİKOMPOST TESİSLERİNİN OPTİMALLİK SIRALAMASI

  Özet  
Hüdaverdi BİRCAN, Hasan ELEROĞLU, Rahim ARSLAN.
16- SİVAS İLİNDE KURULABİLECEK BİYOGAZ TESİSLERİNİN MOORA VE COPRAS YÖNTEMLERİYLE OPTİMALLİK SIRALAMASI

  Özet  
Kemal Gökhan NALBANT, Salim YÜCE
17- DUAL QUATERNION MATRICES AND MATLAB APPLICATIONS

  Özet  
Keziban TAŞ
18- DİFÜZYON OPERATÖRÜ İÇİN TERS PROBLEMİN İYİ TANIMLILIĞI ÜZERİNE

  Özet  
Metin ÖNER
19- ÇOK SAYIDA STOK KALEMİNİN BÜTÇE VE DEPO KISITLARI ALTINDA SİPARİŞ MİKTARLARININ BELİRLENMESİ

  Özet  
Mumtaz KARATAS, Emily CRAPARO, Ertan YAKICI
20- APPROXIMATING THE COVERAGE OF RANDOMLY DEPLOYED BISTATIC SENSORS

  Özet  
Mumtaz KARATAS, Ertan YAKICI
21- SOLVING A DISCRETE BARRIER LOCATION PROBLEM: MATHEMATICAL MODELLING AND METAHEURISTIC APPROACHES

  Özet  
Mumtaz KARATAS, Hakan TOZAN, Tuğçen HATİPOĞLU
22- USING SIMULATION TO EVALUATE THE PERFORMANCE OF FACILITY LOCATION MODELS IN THE PRESENCE OF BACKUP COVERAGE

  Özet  
Murat Erşen BERBERLER, Mehmet Oğuz YARDIMCI, Uğur ELİİYİ, Zeynep Nihan BERBERLER
23- KOMBİNASYON VE PERMÜTASYON SAYIMLAMA İÇİN ÖZET FONKSİYON ÖNERİLERİ

  Özet  
Murat KORKMAZ, Ayhan AYTAÇ, Mustafa TALAS, Ümran SEVİL, Vasfiye BAYRAM DEGER, Selvinaz SACAN, Sevilay YILDIZ
24- FARKLI BİLİMSEL PROGRAMLARDA EĞİTİM YAPAN VE MEZUN OLMUŞ YÜKSEK LİSANS İLE DOKTORA ÖĞRENCİLERİNİN ANALİTİK YÖNTEMLER ALANINDA KARŞILAŞTIKLARI SORUNLAR: BİR ÖLÇEK GELİŞTİRME ÇALIŞMASI

  Özet  
Muzaffer AKSOY
25- ASAL SAYILAR KÜMESİNE FARKLI BİR BAKIŞ, GOLDBACH HİPOTEZİNİN İSPATI

  Özet  
Münevver TUZ, Keziban TAŞ
26- TERS PROBLEM TEORİSİNDE GELFAND-LEVITAN İNTEGRAL DÖNÜŞÜMÜ

  Özet  
Nurten GÜRSES, Mücahit AKBIYIK, Salim YÜCE
27- ONE-PARAMETER HOMOTHETIC MOTIONS IN GENERALIZED COMPLEX NUMBER PLANE C_J

  Özet  
Osman Ufuk EKİZ
28- GROWTH CURVE MODELDE BAZI ROBUST TAHMİN EDİCİLER VE İLLER BAZINDA DOĞURGANLIK ORANLARINA İLİŞKİN BİR UYGULAMA

  Özet  
Rukiye SAMCİ KARADENİZ, Sergey UTEV
29- EMBEDDING PROBLEM FOR FINANCIAL DATA

  Özet  
Salih ÇELİK
30- LEFT COVARIANT DIFFERENTIAL CALCULI ON \[O({{\MATHBB{R}}_{Q}}(1|2))\]

  Özet  
Umut SOLMAZ, Alpaslan Hamdi KUZUCUOĞLU
31- BİLGİ BELGE YÖNETİMİ BÖLÜMÜ ÖĞRENCİLERİNİN ALGISAL YÖNELİMİ

  Özet  
Yasin OKKAOĞLU, Yılmaz AKDİ
32- PERİODOGRAMLARIN MEVSİMSEL HAVA KİRLİLİĞİ VERİLERİNE UYGULAMALARI

  Özet  
Yıldız BORA, Abdullah YEŞİLOVA
33- SIFIR DEĞER AĞIRLIKLI GENELLEŞTIRİLMİŞ POISSON REGRESYONU KULLANILARAK ABORTUS SAYILARININ MODELLENMESİ

  Özet  
Yıldız BORA, Abdullah YEŞİLOVA
34- KARIŞIMLI MODEL YAKLAŞIMINDA UYGUN MODELİN BELİRLENMESİNDE KULLANILAN ÖLÇÜTLER

  Özet  
Zeynep Nihan BERBERLER
35- AĞ ZEDELENEBİLİRLİK ÖLÇÜMLERİNİN KARMAŞIKLIK ANALİZİ

  Özet  

POSTER BİLDİRİLER

Ahmet KOCATÜRK, Bülent ALTUNKAYNAK
1- İKİLİ KÜMELEME ALGORİTMALARININ GÖRSEL AÇIDAN KARŞILAŞTIRMASI

  Özet  
Burak ÇAKIR
2- KARIŞIK İKİ YÖNLÜ DÜZENLEME: SİMETRİ VARSAYIMI

  Özet