SÖZEL BİLDİRİLER

Arda ŞENTÜRK, Aslı Ceren YÜKSEK, Meryem ÇILDIR
1- DÜZGÜN YILDIZGENLERDEKİ ALTIN ORAN

  Özet  
Azize Zehra ÇELENLİ BAŞARAN, Vedide Rezan USLU
2- PARÇACIK SÜRÜ OPTİMİZASYONU VE GENETİK ALGORİTMA YÖNTEMLERİNİN PORTFÖY OPTİMİZASYON PROBLEMİNE UYGULANMASI

  Özet  
Elif Naz BOZDEMİR, Meryem ÇILDIR
3- TIP BİLİMİNDEKİ MATEMATİĞİN İNCELENMESİ

  Özet  
Özen ÖZER
4- FUNDAMENTAL UNITS AND CONTINUED FRACTION EXPANSION IN PARTICULAR REAL QUADRATIC FIELDS

  Özet  
Özen ÖZER
5- DETERMINATION OF EXTENDIBLE OR NON-EXTENDIBLE PARTICULAR REGULAR DIOPHANTINE 3-TUPLES

  Özet  
Özen ÖZER
6- NON-EXTENDIBILITY OF CERTAIN REGULAR DIOPHANTINE TRIPLES WITH PROPERTY P_R

  Özet  

POSTER BİLDİRİLER