SÖZEL BİLDİRİLER

Afşin Kürşat GAZANFER, Tülin COŞKUN
1- DÜZGÜN DÖRT YÜZLÜ ÜZERİNDE ÜÇ DEĞIŞKENLI BERNSTEIN-CHLODOWSKY OPERATÖRÜYLE AĞIRLIKLI YAKLAŞIM

  Özet  
Afşin Kürşat GAZANFER, Özlem DEMİRTAŞ, Tugay ZARARCI, Melda İMREN
2- ÜÇGENSEL BÖLGEDE İKİ DEĞIŞKENLI BERNSTEIN-CHLODOWSKY OPERATÖRÜYLE AĞIRLIKLI YAKLAŞIM ÜZERINE

  Özet  
Ahmet DURAN, H.Ünsal ÖZER, Mehmet TUNÇEL
3- YÜKSEK BOYUTLU KRONECKER ÇARPIMI İÇİN PARALEL PROGRAMLAMA UYGULAMASI

  Özet  
Arda ŞENTÜRK, Aslı Ceren YÜKSEK, Meryem ÇILDIR
4- DÜZGÜN YILDIZGENLERDEKİ ALTIN ORAN

  Özet  
Arzu AKGÜL, Arzu KOÇAL
5- AL OBOUDI DİFERANSİYEL OPERATÖRÜ YARDIMIYLA TANIMLANAN ANALİTİK YALINKAT FONKSİYONLARIN YENİ BİR ALT SINIFI İÇİN KATSAYI TAHMİNLERİ

  Özet  
Aslıhan Zeynep ARIKAN, Hülya ŞAHİNTÜRK
6- DOĞRUSAL ÖRNEKLEME YÖNTEMİ VE FRESNEL VERİLERİ İLE UYGULAMASI

  Özet  
Ayhan ESİ
7- PÜR MATEMATİĞİN ÖNEMİ ÜZERİNE

  Özet  
Aynur ŞAHİN, Nimet YAPICI PEHLİVAN
8- COMPARISON OF DIFFERENTIAL EVOLUTION AND GENETIC ALGORITHMS FOR ESTIMATING THE PARAMETERS OF 3-P GAMMA DISTRIBUTION

  Özet  
Ayten ESİ
9- ADIYAMAN İLİNDE ANNELERDE DOĞUM ŞEKLİNİN EĞİTİM DÜZEYİ İLE İLİŞKİSİ

  Özet  
Ayten EŞİ
10- ANNELERDE DOĞUM ŞEKLİNİN EĞİTİM DÜZEYİ İLE İLİŞKİSİ

  Özet  
Ayşenur AKIN, M. Bahar BAŞKIR, Hamza GAMGAM
11- TEDARİKÇI DEĞERLENDIRMELERI IÇIN SEZGISEL BULANIK KÜMELERE DAYALI BIR YAKLAŞIM

  Özet  
Azize Zehra ÇELENLİ BAŞARAN, Vedide Rezan USLU
12- PARÇACIK SÜRÜ OPTİMİZASYONU VE GENETİK ALGORİTMA YÖNTEMLERİNİN PORTFÖY OPTİMİZASYON PROBLEMİNE UYGULANMASI

  Özet  
Demet SEZER, Nuri ÇELİK
13- POISSON REGRESSION MODELS AND AN APPLICATION TO ACTUARIAL DATA

  Özet  
Eda DAVASLIOĞLU, Neslihan DEMİREL
14- EXAMINING THE EFFICIENCY OF REGRESSION ESTIMATORS IN MODIFIED RANKED SET SAMPLING METHODS

  Özet  
Ekin YENER, Vedide Rezan USLU
15- MALLOW’UN CP KRİTERİNE DAYALI DEĞİŞKEN SEÇİMİNİN GENETİK ALGORİTMA İLE BELİRLENMESİ

  Özet  
Elif Naz BOZDEMİR, Meryem ÇILDIR
16- TIP BİLİMİNDEKİ MATEMATİĞİN İNCELENMESİ

  Özet  
Emriye ERSOY, Zeynel YALÇIN
17- KUANTUM BİLGİ TEORİSİNDE BAZI SAF VE SAF OLMAYAN DURUMLAR ÜZERİNDE ÖLÇÜMLER

  Özet  
Erol İMREN, Rıfat KURT, Selman KARAYILMAZLAR, Halil Barış ÖZEL, Melda İMREN
18- TÜRKİYE YONGA LEVHA ENDÜSTRİSİ DIŞ TİCARET VERİLERİNİN ZAMAN SERİLERİ ANALİZ TEKNİKLERİYLE TAHMİNİ

  Özet  
Ertuğrul GÜMÜŞSU, Naci MURAT
19- ŞEHİRLERARASI YOLCU TAŞIMACILIĞI YAPAN FİRMALAR HAKKINDAKİ ŞİKAYETLERİN METİN MADENCİLİĞİ YÖNTEMLERİ İLE İNCELENMESİ

  Özet  
Ertuğrul GÜMÜŞSU, Naci MURAT
20- METİN MADENCİLİĞİ YÖNTEMLERİ İLE OTEL MÜŞTERİ YORUMLARININ SINIFLANDIRILMASI

  Özet  
Esen HANAÇ
21- THE PHASE PLANE ANALYSIS OF TRAVELLING WAVE IN NONLINEAR EQUATION

  Özet  
Ezgi SEYFE, Cüneyt ÇEVİK
22- ÜRETİLEN İÇ ÇARPIM UZAYLARI

  Özet  
Fatma KARADUMAN, Nesrin GÜLER
23- BİR GENEL LİNEER KARMA MODEL VE BU MODELİN ALT MODELİ ALTINDA ÖN TAHMİN EDİCİLERİN EŞİTLİĞİ

  Özet  
Fikretcan GÜÇ, Pelin KASAP
24- CCR MODELİ İLE VERİ ZARFLAMA ANALİZİ VE BİR UYGULAMA

  Özet  
Gökhan BOSTANOĞLU, Jale BALIBEYOĞLU
25- ELEKTRİK DAĞITIM ŞIRKETLERININ ELEKTRIK KESINTI SÜRELERI VE KAYIP-KAÇAK MIKTARI BAKIMINDAN PERFORMANSLARININ İNCELENMESI

  Özet  
Hacer KAPUSUZ, Nesrin GÜLER
26- İKİ GENEL LİNEER DÖNÜŞTÜRÜLMÜŞ KARMA MODEL ALTINDA ÖN TAHMİN EDİCİLER ARASINDAKİ İLİŞKİLER

  Özet  
Handan ANKARALI
27- GÜNCEL META ANALİZ YÖNTEMLERİ VE SAĞLIK ALANI UYGULAMALARI

  Özet  
Handan ANKARALI
28- SAĞLIK ALANI ARAŞTIRMALARI VE BİYOISTATISTIK

  Özet  
Handan ANKARALI, Seyit ANKARALI
29- YAPAY ZEKÂ İLE İSTATİSTİK BİLİMİ ARASINDAKİ İLİŞKİ VE YAPAY ZEKÂNIN SAĞLIK ALANI UYGULAMALARI

  Özet  
Hande KÜÇÜKÖNDER
30- GRİ TAHMİN YÖNTEMİ VE TARIM VERİLERİ ÜZERİNDE BİR UYGULAMASI

  Özet  
Harun YONAR, Mahmut IŞIK
31- INVESTIGATION OF CAUSALITY FOR STRUCTURAL BREAK TIME SERIES AND AN APPLICATION IN EMERGING MARKET AND DEVELOPING ECONOMIES

  Özet  
Hasan YILDIRIM, M.Revan ÖZKALE
32- A COMPARATIVE STUDY ON THE EFFECT OF REGULARIZATION PARAMETERS ON EXTREME LEARNING MACHINE BASED ON RIDGE REGRESSION

  Özet  
Hasan YILDIRIM, M.Revan ÖZKALE
33- A NEW EXTREME LEARNING MACHINE ALGORITHM USING LIU REGRESSION

  Özet  
Hayrullah ÖZİMAMOĞLU, Murat ŞAHİN
34- F_4 ÜZERİNDEKİ OPTİMAL VE HEMEN HEMEN OPTİMAL TOEPLİTZ TOPLAMSAL KODLARIN İNŞASI

  Özet  
Melike YİĞİT, Nesrin GÜLER
35- 2000-2018 YILLARI ARASINDA TÜRKİYE'DE MATEMATİK EĞİTİMİ ALANINDA YAPILAN DOKTORA TEZ ÇALIŞMALARININ İÇERİK ANALİZİ

  Özet  
Metin ÖNER
36- İSTENMEYEN ÇIKTILARIN VERİ DÖNÜŞÜMÜNE DAYANAN VZA İLE OECD ÜLKELERİNİN EKO-ÇEVRE ETKİNLİK DEĞERLENDİRMESİ

  Özet  
Metin ÖNER, Hasan Hüseyin NERSE
37- BİR MALİ MÜŞAVİRİN HİZMET GÜZERGÂHININ KARINCA KOLONİ OPTİMİZASYONU İLE BELİRLENMESİ

  Özet  
Muzaffer AKSOY
38- ÖNCEKİ VE SONRAKİ ASAL SAYILARI BELİRLEYEN YENİ VE ETKİN BİR YÖNTEM

  Özet  
Nergiz (ÖNEN) POYRAZ
39- SCREEN CONFORMAL HALF LIGHTLIKE SUBMANIFOLDS OF A GOLDEN SEMI-RIEMANNIAN MANIFOLD

  Özet  
Nergiz (ÖNEN) POYRAZ
40- A STUDY ON SCREEN TRANSVERSAL LIGHTLIKE SUBMANIFOLDS OF GOLDEN SEMI-RIEMANNIAN MANIFOLDS

  Özet  
Nesrin GÜLER, Melek ERİŞ BÜYÜKKAYA
41- BAZI RANK VE İNERTİA FORMÜLLERİ İLE LİNEER KARMA MODELLERDE TAHMİNLERİN KOVARYANS MATRİSLERİNİN KARŞILAŞTIRILMASI

  Özet  
Nurşah ALKAN, İhsan KAYA
42- YALIN TEDARİK ZİNCİRİ YAKLAŞIMINDA SANAYİ 4.0 İÇİN SEKTÖREL ÖNCELİKLENDİRMENİN BULANIK ÇOK KRİTERLİ KARAR VERME YAKLAŞIMIYLA YAPILMASI

  Özet  
Samet KAYA, Esin KÖKSAL BABACAN
43- BOOTSTRAP ÖRNEKLEMESİNİN REGRESYON ANALİZİNE UYGULANMASI ÜZERİNE BİR ÇALIŞMA

  Özet  
Seda BAĞDATLI KALKAN
44- SOSYAL YAŞAMI ETKİLEYEN FAKTÖRLERİN KATEGORİK REGRESYON ANALİZİ İLE BELİRLENMESİ

  Özet  
Sema KAYAPINAR KAYA, Özlem ERTEKİN
45- ARALIK TİP-2 BULANIK AHP İLE SÜRDÜRÜLEBİLİR GIDA SATIN ALMAYI ETKİLEYEN FAKTÖRLERİN DEĞERLENDİRİLMESİ

  Özet  
Sümeyra SERT, Filiz KARDİYEN
46- PARAMETRİK OLMAYAN DOĞRUSAL-DAİRESEL REGRESYONDA AYKIRI DEĞER PROBLEMİ ÜZERİNE BİR ÇALIŞMA

  Özet  
Tuğçe GENÇ, Ersoy ÖZ
47- ÇOK KRİTERLİ KARAR VERME YÖNTEMLERİ İLE YEREL SEÇİM ADAY BELİRLEME SÜRECİ ÜZERİNE BİR UYGULAMA

  Özet  
Ünal ÇAVUŞOĞLU
48- HİBRİT ÖZELLİK ÇIKARIM YÖNTEMLERİNİN SINIFLANDIRMA BAŞARIMINA ETKİSİNİN İNCELENMESİ

  Özet  
Yılmaz DURĞUN, Ayşe ÇOBANKAYA
49- WHEN Τ-CLOSED SUBMODULE İS CLOSED

  Özet  
Yılmaz DURĞUN, Ayşe ÇOBANKAYA
50- THE SMALLEST PROPER CLASS GENERATED BY Τ-CLOSED SUBMODULES

  Özet  
Özen ÖZER
51- FUNDAMENTAL UNITS AND CONTINUED FRACTION EXPANSION IN PARTICULAR REAL QUADRATIC FIELDS

  Özet  
Özen ÖZER
52- DETERMINATION OF EXTENDIBLE OR NON-EXTENDIBLE PARTICULAR REGULAR DIOPHANTINE 3-TUPLES

  Özet  
Özen ÖZER
53- NON-EXTENDIBILITY OF CERTAIN REGULAR DIOPHANTINE TRIPLES WITH PROPERTY P_R

  Özet  
Özen ÖZER, Özlem AYTEKİN
54- CLASSIFICATION OF ELEMENTS FOR SPECIAL TYPES OF DIOPHANTINE SETS

  Özet  
Özen ÖZER, Özlem AYTEKİN
55- A NOTE ON REGULARITY AND NON-EXTENDIBILITY OF SPECIFIC KIND OF DIOPHANTINE SETS WITH SIZE THREE

  Özet  
Özgür BULUM, Pelin KASAP
56- WEIBULL VE RAYLEIGH DAĞILIMLARI KULLANILARAK SAMSUN İLİNDE RÜZGAR HIZI TAHMİNİ

  Özet  

POSTER BİLDİRİLER

Bayram YAŞAR, İlker İNAM
1- ELİPTİK EĞRİLER İÇİN VERİLEN BAZI MODELLERİN DERLEMESİ

  Özet  
Melike YİĞİT, Nesrin GÜLER
2- ÖZEL YETENEKLİ ÖĞRENCİLERİN MATEMATİK DERSİNE YÖNELİK TUTUMLARI

  Özet  
Tuğba TUĞ KAROĞLU, Hayrettin OKUT
3- BAGGING ALGORİTMASI İLE BOOSTING ALGORİTMASININ PERFORMANSLARININ DEĞERLENDİRİLMESİ ÜZERİNE BİR ÇALIŞMA

  Özet  
Tuğba TUĞ KAROĞLU, Hayrettin OKUT
4- TÜRKİYEDEKİ 81 İLİN DEĞİŞKENLERLE İKİ YÖNLÜ KÜMELEME ANALİZİ İLE DEĞERLENDİRİLMESİ

  Özet  
Tuğba TUĞ KAROĞLU, Hayrettin OKUT
5- BOOSTING YÖNTEMİYLE YAPILAN SINIFLANDIRMADA ADABOOST ALGORİTMASININ DİĞER BOOSTING ALGORİTMALARINA ÜSTÜNLÜĞÜ ÜZERİNE BİR ÇALIŞMA

  Özet  
Tuğba TUĞ KAROĞLU, Hayrettin OKUT
6- BAGGING YÖNTEMİNDE YAPRAK SAYISI İLE HATA KARELER ORTALAMASI ARASINDAKİ İLİŞKİ

  Özet  
Tuğba TUĞ KAROĞLU, Hayrettin OKUT
7- BOOTSTRAP ÖRNEKLEME YÖNTEMİ KULLANILARAK YAPILAN KÜMELEME ANALİZİ

  Özet  
Tuğba TUĞ KAROĞLU, Hayrettin OKUT
8- BAGGING YÖNTEMİ İLE SINIFLANDIRMADA DEĞİŞKENLERİN TAHMİNLEME ÜZERİNE ETKİSİ

  Özet