BİLDİRİLER

SÖZEL BİLDİRİLER

Esen HANAÇ
1- PHASE PLANE ANALYSIS OF THE DYNAMICAL SYSTEM OF REACTION DUFFISION EQUATION

  Özet  
Burhan TİRYAKİOĞLU
2- A WIENER-HOPF ANALYSIS OF THE RIGID PIPE WITH FINITE PERFORATED PART

  Özet  
Büşra MENİZ, Fatma TİRYAKİ
3- A RISK ASSESSMENT APPLICATION COMPARISON WITH INTERVAL TYPE-2 FUZZY TOPSIS METHOD

  Özet  
Büşra MENİZ, Fatma TİRYAKİ
4- INTERVAL TYPE-2 FUZZY AHP METHOD WITH MULTILEVEL HIERARCHICAL STRUCTURE: AN APPLICATION ON CAR SELECTION

  Özet  
Erkut ÖZTOP, Coşkun ÖZKAN
5- ÇOK KRİTERLİ KARAR VERME YÖNTEMLERİ İLE OTOMOTİV SATIŞ SONRASI HİZMETLERİNDE TEDARİKÇİ SEÇİMİ

  Özet  
Esen HANAC
6- LONG -TERM SOLUTIONS OF INVISCID BURGERS EQUATION WITH FRACTIONAL TERM

  Özet  
Esra PAMUKÇU
7- KÜÇÜK ÖRNEKLEME SAHİP SPEKTRAL VERİ SETLERİNDE DALGA BOYU SEÇİMİ İÇİN ALTERNATİF BİR YAKLAŞIM: GAHRM

  Özet  
Esra PAMUKÇU, Mehmet Niyazi ÇANKAYA
8- VARYANS KOVARYANS MATRİSLERİNİN KOMPLEKSLİĞİ ÜZERİNE

  Özet  
Esra SEVİNÇ, G.Nural BEKİROĞLU
9- ADÖLESAN DÖNEM ÖĞRENCİLERDE BESLENME DURUMU İLE PSİKOLOJİK DURUM ARASINDAKİ İLİŞKİNİN BAŞARI ÜZERİNE ETKİSİNİN KANONİK KORELASYON ANALİZİ ILE İNCELENMESİ

  Özet  
Fatma KARACA
10- ÇARPIM UZAYLARININ F-BİMİNİMAL ALTMANİFOLDLARI

  Özet  
Firdevs Berrak CABİ, Taner TUNÇ
11- DOĞUŞTAN YAŞAM BEKLENTİSİNE ETKİ EDEN HAYATSAL RİSK FAKTÖRLERİ:YAPISAL BİR MODEL

  Özet  
H. Hale KARAYER
12- N BOYUTLU RADYAL SCHRODINGER DENKLEMİNİN DÖRDÜNCÜ DERECEDEN TERS KUVVET POTANSİYELİ İÇİN ANALİTİK ÇÖZÜMÜ

  Özet  
Hatice KILIÇ, Nilüfer TOPSAKAL
13- GÖÇE BAĞLI AYRIK ZAMANLI, AV-AVCI POPÜLASYON MODELİNIN KARARLILIĞI

  Özet  
Hatice SAV
14- SOLVING ALGEBRAIC EQUATIONS WITH USING KRYLOV SUBSPACE METHOD

  Özet  
Kahraman Esen ÖZEN
15- ON THE SOLUTIONS OF LINEAR ELLIPTIC BIQUATERNION EQUATIONS

  Özet  
Melissa ACAR, Gülnaz Nural BEKİROĞLU
16- ÖZEL SAĞLIK SİGORTALARINDA HASAR TAHMİNİNİN ÇOKLU UYUM ANALİZİ İLE İNCELENMESİ-BİR ŞİRKETE ÖZGÜ UYGULAMA

  Özet  
Metin ÖNER
17- ORTALAMA MUTLAK SAPMA PORTFÖY OPTİMİZASYONU: BIST 30 ENDEKSİNDE BİR UYGULAMA

  Özet  
Metin ÖNER
18- TOPSIS YÖNTEMİ İLE BIST XHOLD ENDEKSİNDEKİ BAZI ÖNEMLİ HOLDİNG ŞİRKETLERİNİN FİNANSAL PERFORMANS ANALİZİ

  Özet  
Mohamad ALNAKAWA, Neslihan İYİT
19- SOME ZERO-INFLATED REGRESSION MODELS WITH AN APPLICATION in R

  Özet  
Murat AKYÜZ, Taner TUNÇ
20- EĞİTİMDE ÖDÜLLENDİRME SİSTEMİ VE ÖRGÜTSEL SİNİZM İLİŞKİSİ

  Özet  
Nurten GÜRSES
21- A REMARK ON CANAL AND TUBE HYPERSURFACES IN E^4

  Özet  
Ozgur YILDIRIM, Burcu GÖNÜL
22- ON THE ANALYTICAL AND NUMERICAL SOLUTION OF THE TWO DIMENSIONAL HYPERBOLIC PARTIAL DIFFERENTIAL EQUATIONS

  Özet  
Samet Hasan ABACI, Lütfi BAYYURT, Yalçın TAHTALI, Ahmet ŞEKEROĞLU, Mustafa DUMAN
23- KAFES POZİSYONU İLE YUMURTLAMA ZAMANI ARASINDAKİ İLİŞKİNİN UYUM ANALİZİ İLE BELİRLENMESİ

  Özet  
Selin SABAK, Kubilay ERİŞLİK
24- ÜLKELERİN MUTLULUK DÜZEYLERİNE GÖRE GRUPLANDIRILMASI

  Özet  
Serap ÖZCAN
25- SOME INTEGRAL INEQUALITIES FOR MULTIPLICATIVELY P-PREINVEX FUNCTIONS

  Özet  
Serra AKSOY, Muttalip ÖZAVŞAR
26- GAZ SENSÖR VERİLERİNDEN ÖZNİTELİK ÇIKARIM YÖNTEMLERİ

  Özet  
Yasin BAYRAK , Ali Hakan BÜYÜKLÜ
27- PERAKENDEDE KULLANILAN İSTATİSTİKSEL YÖNTEMLER VE MAĞAZA KÜMELEME ÜZERİNE BİR UYGULAMA

  Özet  
İpek AKKILINÇ, Salim YÜCE
28- 4-BOYUTLU ÖKLİD UZAYINDA ÖTELEME HİPERYÜZEYLERİ

  Özet  
Özge KURAN
29- THE MODIFIED RIDGE PREDICTION METHOD IN THE LINEAR MIXED MODELS

  Özet  

POSTER BİLDİRİLER