BİLDİRİLER

SÖZEL BİLDİRİLER

H. Hale KARAYER
1- N BOYUTLU RADYAL SCHRODINGER DENKLEMİNİN DÖRDÜNCÜ DERECEDEN TERS KUVVET POTANSİYELİ İÇİN ANALİTİK ÇÖZÜMÜ

  Özet  

POSTER BİLDİRİLER