SUBMISSION DETAIL

Ayten ESİ
 


Keywords:ADIYAMAN İLİNDE ANNELERDE DOĞUM ŞEKLİNİN EĞİTİM DÜZEYİ İLE İLİŞKİSİ
 
Bu çalışmada ülkemizde sezaryenle yapılan doğumların niçin tercih edildiği ve özellikle annelerde doğum şeklinin (normal doğum veya sezaryenle doğum) eğitim düzeyleri arasında bir ilişki olup olmadığı, Adıyaman Merkez Altınşehir Mahallesinde oturanlar üzerinde 2018 yılı Haziran- Aralık döneminde araştırılmıştır. Bu mahallenin özelliği hem kırsal kesime hem de şehir merkezine olan yakınlığı nedeniyle tercih edilmiştir.Türkiye, Sağlık Bakanlığı ve OECD verilerine göre, dünyada en fazla sezaryenle doğum yapılan ülkeler sıralamasında ilk sırada yer almaktadır. Dünyada sezaryenle doğum oranı en yüksek 5 ülkeden biri olduğumuz gerçeği ile karşı karşıya kalmaktayız. Bu gerçeği Türkiye'de geçen yıl Suriyeli sığınmacıların yaptığı doğumlar hariç bir milyon 248 bin 41 bebek dünyaya geldi ve bu doğumların 676 bin 152' nin sezaryen doğumla gerçekleştiğini görmekteyiz. Ülkemizde Anadolu Ajansı’nın 2016 verilerine göre % 37 olduğu belirlenen sezaryen oranı, 2017 yılında % 53 civarına yükselmiş durumdadır. Sezaryen doğumların tüm dünyada artış gösterdiğini, örneğin Amerika Birleşik Devletleri’nin sezaryen karşıtı ısrarlı politikaya rağmen ancak % 32 oranının yakalandığı bilinmektedir. Dünya Sağlık Örgütü’nün sezaryen doğumla ilgili % 5-15 oranını esas almakta, ancak %20 lik oranın da kabul edilebilir olduğunu belirtmektedir. Ülkemizde son üç yıldaki sezaryenle doğum oranları % 45 in üzerinde gerçekleşmektedir. Bu oran devlet, üniversite ve özel hastaneler de farklılıklar göstermektedir. En yüksek sezaryenle doğum oranlarının özel ve üniversite hastanelerinde olduğu görülmektedir. Özel hastaneler genel olarak sezaryenle doğum yapmak isteyen anneler tarafından tercih edilmektedir. Üniversite hastanelerinde de daha çok riskli gebelikler takip edildiği için sezaryen doğuma yönlendirilme tercih edilmektedir. 2016 yılında özel hastanelerdeki doğumların %71’i sezaryenle gerçekleştirilmiştir.

Anahtar Kelimeler: Eğitim Düzeyi, Sezeryan ile Doğum, X2 Testi