SUBMISSION DETAIL

Arzu AKGÜL, Arzu KOÇAL
 


Keywords:AL OBOUDI DİFERANSİYEL OPERATÖRÜ YARDIMIYLA TANIMLANAN ANALİTİK YALINKAT FONKSİYONLARIN YENİ BİR ALT SINIFI İÇİN KATSAYI TAHMİNLERİ
 
Geometrik fonksiyonlar teorisi analitik fonksiyonların geometrik özellikleri ile uğraşan kompleks analizin önemli bir dalıdır. Özellikle bi-univalent analitik fonksiyonlar sınıfı son yıllarda pek çok araştırmacının ilgisini çeken bir konu haline gelmiştir. Bu çalışmada komlpex düzlemde U birim diskinde tanımlı analitik bi-univalent fonksiyonlar için iki yeni alt sınıf oluşturulmuştur. Bu alt sınıflar oluşturulurken, matematiğin bir çok alanında olduğu gibi geometrik fonksiyon teoride de çok kullanışlı olan Al Oboudi diferansiyel operatörü’nden faydalanılmıltır. Ayrıca, oluşturulan bu sınıfa ait olan fonksiyonların Taylor- Maclauren seri açılımındaki ikinci ve üçüncü katsayılar için |a_2 | ve |a_3 | katsayı sınırları elde edilmiş ve elde edilen bu sonuçlar, daha önce yapılan çalışmalarla ilişkilendirilmiştir. Anahtar Kelimeler: analitik fonksiyon, bi-univalent fonksiyon, katsayı eşitsizlikleri KAYNAKÇA Akgul, A.,(2018). Identification of Initial Taylor-Maclaurin Coefficients for Generalized Subclasses of Bi-Univalent Functions, Sahand Communications in Mathematical Analysis (SCMA), University of Maragheh, 11(1): 133-143 Akgul, A.,(2018). The Fekete–Szego coeffıcıent ınequalıty ¨for a new class of m-fold symmetrıcbı-unıvalent functıons satısfyıngsubordınatıon condıtıon, Honam Mathematical Journal, Korea Science, 70(4) : 733-748. Akgul, A.,(2018). Coefficient Estimates for Certain Subclass ofBi-Univalent Functions Obtained With Polylogarithms, Mathematıcal Scıences and Applıcatıons E-Notes, An ınternational Electronic Journal , 6 (1) : 70-76. P. L. Duren, Univalent Functions, Grundlehren der Mathematischen Wissenschaften, Springer, New York, USA 259 (1983). M. Lewin, On a coe_cient problem for bi-univalent functions, Proc. Amer. Math. Soc., 18 (1967) 63-68. W. Koepf, Coe_cient of symmetric functions of bounded boundary rotations, Proc. Amer. Math. Soc., 105 (1989) 324-329. C. Pommerenke, Univalent Functions, Vandenhoeck & Ruprecht, Gottingen, 1975.

Anahtar Kelimeler: Analitik Fonksiyon, Bi-Univalent Fonksiyon, Katsayı Eşitsizlikleri