SUBMISSION DETAIL

Gökhan BOSTANOĞLU, Jale BALIBEYOĞLU
 


Keywords:ELEKTRİK DAĞITIM ŞIRKETLERININ ELEKTRIK KESINTI SÜRELERI VE KAYIP-KAÇAK MIKTARI BAKIMINDAN PERFORMANSLARININ İNCELENMESI
 
Enerji, tarih boyunca uygarlıkların refah düzeyini ve ekonomisini etkileyen temel unsurlardan biri olmuştur. Hızla artan dünya nüfusu ve sanayileşmeye bağlı olarak enerjiye olan gereksinim de hızla artmaktadır. Elektrik dağıtım faaliyeti, elektrik enerjisinin iletim hatlarından veya dağıtım bölgesi içerisinde yer alan üretim santrallerinden alınarak son kullanıcılara ulaştırılması faaliyeti olarak tanımlanmaktadır. Dağıtım faaliyeti özel sektör dağıtım şirketleri ve Organize Sanayiler tarafından lisanslarında belirtilen bölgelerde yürütülmektedir. Türkiye, elektrik üretiminden de anlaşılacağı gibi tüketimi en hızlı artan ülkelerden biridir. Elektrik talebi, bir ülkenin nüfusuyla ve ekonomik yapısıyla doğru orantılıdır. Ekonomik büyüme hedefinin konulduğu bir yapıda elektrik talebi planlamalarının da yapılması büyüme hedeflerinin gerçekleşmesine en önemli katkıyı sağlayacaktır. Aksi durumda artan talebe karşı planlamaların yapılmaması sonucunda elektrik kesinti ve kayıp-kaçak kullanım riskinin hızla artmasına sebep olacaktır. Dağıtım şirketlerinin özelleştirilmesiyle birlikte elektrik üretim ve dağıtım varlıklarının etkin ve verimli bir şekilde işletilmesisuretiyle maliyetlerin düşürülmesi, elektrik enerjisi arz güvenliğinin sağlanması ve arz kalitesinin artırılması, dağıtım sektöründeki teknik kayıpların OECD ülkeleri ortalamalarına indirilmesi ve kaçakların önlenmesi gibi temel faydaların sağlanması beklenmektedir. Bu çalışma ile Türkiye’deki 21 Elektrik Dağıtım şirketlerinin elektrik kesinti süreleri, sıklığı ve kayıp-kaçak miktarları bakımından performansları VZA tekniğiyle karşılaştırılmıştır. Uygulanan modeler ile birlikte Etkinsiz çıkan EDAŞ’ların Etkin olmaları için girdi ve çıktılarda yapmaları gereken miktar optimizasyonları belirlenmiştir. Sonuçlardaki 2015-2016-2017 yılları arasındaki değişim Malmquist Toplam Faktör Verimliliği Endeksi ile incelenmiştir.

Anahtar Kelimeler: İstatistik, Veri Zarflama Analizi, Malmquist İndex, Elektrik Dağıtım