SUBMISSION DETAIL

Ayhan ESİ
 


Keywords:PÜR MATEMATİĞİN ÖNEMİ ÜZERİNE
 
Matematiğin tanımı çok çeşitli şekillerde verilebilir. Bazı örnekler verelim: Örüntülerin ve düzenlerin bilimi olarak matematiği; sayı, şekil, uzay, büyüklük olarak fark ederken, bunlar arasındaki ilişkileri de keşfetme olarak ; Sembol ve şekiller üzerine kurulmuş evrensel bir dil olarak ; Bilgiyi işlemeyi (düzenleme, analiz etme, yorumlama ve paylaşma), üretmeyi, tahminlerde bulunmayı ve bu dili kullanarak problem çözme gibi düşünme becerilerini geliştirme olarak; Soyut veya somut kavramları ve sistemleri anlama olarak; Soyut veya somut kavramlar ve sistemler arasında ilişkileri günlük hayatta ve diğer öğrenme alanlarında kullanabilme olarak; Problem çözme stratejileri geliştirebilme ve bu stratejileri problemlerin çözümünde kullanabilme olarak; tanımlayabiliriz. Görünen o ki pür (saf) matematik, uygulamalı matematiğe göre daha çekici olmamaktadır. Birçok üniversitede matematik bölümlerine sadece matematik yerine uygulamalı matematiğin bölümleri tercih edilmekte ve böyle bir "pratik" ismin daha fazla öğrenci çekmesi amaçlanıyor. Ayrıca birçok matematikçi, tamamen matematiksel olsa bile araştırmalarını uyguladığını beyan ederek uygulamalı matematiği daha çok savunmaktadırlar. Bir matematiksel araştırmanın , "pratik" ve "yararlı" görünmesini sağlamak için uygulamalı matematikten faydalanılır.Bu ise pür matematiğin çok teorik ve işe yaramadığı şeklinle bir görüşle tartışmayı amaçlamaktadır. Ciddi matematikçiler pür matematiğin önemini anlar ve bilirler. Ancak muhtemelen bir pür matematik makalesini okumaktan yeni hiçbir şey öğrenenemeyecekleri, pür matematiğin önemi ve kullanışlılığı konusunda ikna edilmesi gereken hala birçok insan var olduğu aşikardır. Bu çalışmanın amacı pür matematiğin önemi konusunda farkındalık oluşturabilmek ve temel bilimler içinde yer alan matematiğin sadece uygulamalı matematik ile varlığını devam ettiremeyeceği, pür matematiğin önemini ve gereğini vurgulamaktır.

Anahtar Kelimeler: Matematik, Pür Matematik, Uygulamalı Matematik