SUBMISSION DETAIL

Handan ANKARALI
 


Keywords:SAĞLIK ALANI ARAŞTIRMALARI VE BİYOISTATISTIK
 
İnsan yaşamını kolaylaştırmak, refah düzeyini artırmak, sağlık problemlerini çözmek, yaşam süresini uzatmak, toplumsal sorunları ortadan kaldırmak gibi insanı her yönüyle doğrudan veya dolaylı olarak etkileyebilecek alan veya konularda ürünler veya yenilikler geliştirmek sağlık alanında yürütülen bilimsel araştırmaların temel amacıdır. Bilimsel araştırmalardan kanıt değeri yüksek olan sonuçlar üretilebilmesi için her aşamasının büyük bir titizlikle yerine getirilmesi gerekir. Bu gereksinimin sağlanması için konu hakkında bilgi düzeyinin ve farkındalığın güncel olması gerekmektedir. Bu sunumun temel amacı sağlık alanı araştırmaları özelinde bilimsel araştırmaların genel özellikleri, aşamaları ve türlerini açıklamak, araştırmalarda biyoistatistik biliminden etkin ve yerinde faydalanabilmek için dikkat edilmesi gereken hususlara değinmek ve yaygın kullanılan biyoistatsitik yöntem ve prensipleri tanımlamaktır. Biyoistatistik bilimi disiplinler arası ve bir araç bilimi olduğu için önemi ve kullanım sıklığı gün geçtikçe yaygınlaşmaktadır. Günümüzde biriken devasa bilgilerden, anlamlı sonuçlar üretmek amacıyla da istatistik biliminin geliştirdiği tahmin modelleri etkin bir şekilde kullanılmaktadır. Sonuç olarak kanıta dayalı bilgi sunabilmek bilimsel araştırmaların en önemli özelliğidir. Kanıt olarak veri kabul edildiğinde, güvenilir veri için bilimsel ve sistematik adımların takip edilmesi kaçınılmazdır. Biyoistatistik prensip ve yöntemler, bilimsel araştırmaların bilimsel ilkelere göre planlanması, yürütülmesi ve değerlendirilmesinde vazgeçilmez araçlardır. Bilinçsiz kullanımı ise önüne geçilemez hatalara yol açabilir. Bu açıklamalar, bilimlerin disiplinlerarası çalışma zorunluluğunu bir kez daha vurgulamaktadır.

Anahtar Kelimeler: Biyoistatistik, Tıp Alanı Araştırmaları, Araştırma Türleri, Bilimsel Araştırma