SUBMISSION DETAIL

Ertuğrul GÜMÜŞSU, Naci MURAT
 


Keywords:ŞEHİRLERARASI YOLCU TAŞIMACILIĞI YAPAN FİRMALAR HAKKINDAKİ ŞİKAYETLERİN METİN MADENCİLİĞİ YÖNTEMLERİ İLE İNCELENMESİ
 
Dijital ortamların kullanılmasının artmasıyla birlikte bu ortamlarda kayıt altına alınan veriler her geçen gün artmaktadır. İnternet kullanıcıları tarafından her gün milyonlarca veri dijital ortamlarda bırakılmaktadır. Bu veriler genellikle yapısal olmayan veri türleridir. Bu yapısal olmayan verilerden anlamlı bilgilerin elde edilebilmesi ve çeşitli analizlerin yapılabilmesi için yapısal hale dönüştürülmesi gerekmektedir. Yapısal olmayan metin içerikli verilerin yapısal hale dönüştürülmesinde ve analiz edilmesinde metin madenciliği yöntemleri kullanılmaktadır. Ülkemizde şehirlerarası yolcu taşımacılığı yapan üç firma hakkında 01.01.2018-13.03.2019 tarihleri arasında ‘www.sikayetvar.com’ adresinde yayınlanan toplam 11231 şikayet başlığı analiz edilmiştir. Metin ağırlıklandırma yöntemleri olarak terim frekansı ve binary ağırlıklandırma yöntemleri kullanılmıştır. Metin madenciliği ön işlemleri aşamasından sonra yapılan şikayetleri temsil eden toplam 173 tane anahtar kelime belirlenmiştir. Kelime birliktelik kurallarını belirlemek amacıyla Apriori algoritması uygulanmıştır. Apriori algoritmasında minimum destek değeri 0,0002 ve minimum güven değeri 0,7 olarak belirlenmiştir. Çalışma sonucunda toplam 495 kural elde edilmiştir. Bulunan birliktelik kuralları içerisinden bir anlam ifade eden ikili ve çoklu kelime kullanımları belirlenmiştir. Excel ortamında geliştirilen algoritma ile ikili ve çok kullanımlar binary ağırlıklandırma yöntemi ile ağırlıklandırılmıştır. Elde edilen bilgi çıkarımlarını göstermek ve özetlemek amacıyla grafiksel gösterimler oluşturulmuştur. Belirlenen anahtar kelimelerin firmalara göre farklılık gösterip göstermediğini analiz etmek amacıyla Friedman Testi uygulanmıştır. Anahtar kelimeler arasındaki ilişkileri incelemek amacıyla korelasyon analizi yapılmıştır. Çalışma sonucunda firmalar hakkında en çok yapılan şikayetleri göstermek amacıyla kelime bulutları oluşturulmuştur.

Anahtar Kelimeler: Metin Madenciliği, Birliktelik Analizi, Apriori Algoritması, Kelime Bulutu, Müşteri Şikayetleri, Friedman Testi, Korelasyon Analizi