SUBMISSION DETAIL

Erol İMREN, Rıfat KURT, Selman KARAYILMAZLAR, Halil Barış ÖZEL, Melda İMREN
 


Keywords:TÜRKİYE YONGA LEVHA ENDÜSTRİSİ DIŞ TİCARET VERİLERİNİN ZAMAN SERİLERİ ANALİZ TEKNİKLERİYLE TAHMİNİ
 
Gelecek olayları ya da koşulları tahmin etmek karar verme sürecinin vazgeçilmez bir unsurudur. Bu süreçte geçmişteki bilgilerden yararlanarak geleceğe ait tahminler yapılmaktadır. Dolayısıyla, zaman serileri analizi zaman içinde düzenli aralıklarla gözlemlenen verilerin istatistiksel olarak incelenmesini ve gelecek dönemler için elde edilebilecek verilerin güvenilir biçimde belirlenmesini sağlamaktadır. Zaman serisi verisinin modelleri farklı stokastik işlemleri kapsayacak birçok biçimde olabilir. Model değişimleri, üç genel sınıfta öz bağlanımlı modeller (AR), tümleşik (I) modeller ve ortalama hareket (MA) modellerdir. Bu üç model kullanılan verilerin doğrusal olması ile ilişkilidir. Günümüzde farklı özelliklerde çok sayıda ahşap esaslı levha çeşidi endüstriyel olarak üretilmektedir. Nüfusunun artması, küresel ekonomi, insanların zevk ve alışkanlıklarının değişmesi odun esaslı levha ürünlerine talebin artmasına neden olmaktadır. Dolayısıyla ormanın önemli unsuru olan ağaçların tamamının kullanımı önem arz etmektedir. Bu çalışmada Türkiye’nin önemli bir sanayi kolu olan yonga levha endüstrine ait dış ticaret verileri zaman serileri analiz tekniklerinden biri olan ARIMA (Box Jenkins) yöntemi ile tahmin edilmiştir. Elde edilen veriler ile sektörün mevcut portresi ortaya koyularak, gelecekte yonga levha dış ticaretinde ne gibi gelişmeler ve değişmeler olabileceği araştırılmıştır. Sonuçlar, Türkiye yonga levha sektöründe çalışanlara ve girişimcilere, plan ve strateji belirlemede temel oluşturacak, yatırım, pazarlama, hammadde temini, kapasite, talep konularında da fırsatlar ve darboğazları göstermede yararlı olacaktır.

Anahtar Kelimeler: Zaman Serileri , ARIMA Modelleri, Yonga levha Endüstrisi, Tahmin