SUBMISSION DETAIL

Özgür BULUM, Pelin KASAP
 


Keywords:WEIBULL VE RAYLEIGH DAĞILIMLARI KULLANILARAK SAMSUN İLİNDE RÜZGAR HIZI TAHMİNİ
 
Dünya nüfusunun artışıyla birlikte artan enerji ihtiyacı, ülkeleri yeni enerji kaynakları aramaya ve yeni yatırımlar yapmaya yönlendirmiştir. Bu yeni arayışlar ile yenilenebilir enerji kaynaklarına yönelim artmıştır. Türkiye’nin başta petrol ve doğalgaz olmak üzere enerjide dışa bağımlılığı her geçen gün artmaktadır. Buna bağlı olarak ülkemizde de yenilenebilir enerji kaynakları arayışı hız kazanmıştır. Son yıllarda yenilenebilir enerji kaynakları arasından rüzgar enerjisi büyük ilgi görmüştür. Rüzgar enerjisi, atmosferde bol ve serbest olarak bulunabilen potansiyeli yüksek bir enerji kaynağıdır. Rüzgar enerjisi potansiyelinin tespitinde Weibull ve Rayleigh dağılımları sıklıkla kullanılmaktadır. Bu çalışmada, Samsun ilindeki enerji potansiyelinin belirlenmesinde bu dağılımlardan hangisinin daha iyi sonuç verdiği araştırılmaktadır. Her iki dağılım da rüzgar enerjisi potansiyelini belirleme çalışmalarında çok tercih edilen ve iyi sonuçlar veren dağılımlardır. Burada, Samsun - Meteoroloji 10.Bölge Müdürlüğü’nden alınan 2016 yılına ait aylık ortalama rüzgar hızı ölçüm verileri kullanılmıştır. Rüzgar enerjisi potansiyeli tespitlerinde kullanılan 2-parametreli bir dağılım olan Weibull dağılımı ve Weibull dağılımının özel bir biçimi olan Rayleigh dağılımının parametre tahminleri yapılmıştır. Bu dağılımlara ait parametreler en çok olabilirlik yöntemi yardımıyla tahmin edilmiştir. Weibull dağılımının parametre tahminlerinin, ölçüm değerlerine daha yakın olduğu ve standart sapmanın da daha düşük olduğu görülmüştür. Çalışmada kullanılan rüzgar hızı ölçüm verilerine göre yapılan analizlerde, Samsun ilinin rüzgar enerji potansiyelinin belirlenmesinde, Weibull dağılımının kullanılmasının Rayleigh dağılımına göre daha uygun olduğu görülmektedir.

Anahtar Kelimeler: Rüzgar Enerjisi, Weibull Dağılımı, Rayleigh Dağılımı, En Çok Olabilirlik Yöntemi.