SUBMISSION DETAIL

Nurşah ALKAN, İhsan KAYA
 


Keywords:YALIN TEDARİK ZİNCİRİ YAKLAŞIMINDA SANAYİ 4.0 İÇİN SEKTÖREL ÖNCELİKLENDİRMENİN BULANIK ÇOK KRİTERLİ KARAR VERME YAKLAŞIMIYLA YAPILMASI
 
İlk Sanayi Devrimi'nden bu yana, daha sonraki devrimler üretimde radikal değişimlere yol açmış ve şu an içinde bulunduğumuz 4. Sanayi devrimi olarak adlandırılan Sanayi 4.0’ı ortaya çıkarmıştır. Sanayi 4.0, modüler yapılı akıllı fabrikalarda siber fiziksel sistemler ile fiziksel işlemleri izleyerek nesnelerin birbirleriyle ve insanlarla iletişime geçmesini ve bunun sonucu olarak da merkezi olmayan işbirlikçi kararlar verilmesini sağlar. Günümüzdeki rekabet koşullarında işletmelerin varlıklarını koruması ve sürdürmesi için Sanayi 4.0’ı organizasyonlarında uygulamaları kaçınılmaz olmuştur. Sanayi 4.0 dünyadaki endüstriler ve akademisyenler arasında en önemli imalat konularından biri olmasının yanı sıra şu anda tedarik zinciri ve lojistikte dahil olmak üzere tüm sektörleri etkileyebilecek potansiyele sahip bir konu haline gelmiş ve bu alanda birçok çalışma yapılmıştır. Bu duruma bağlı olarak “Dijital tedarik zinciri” terimi endüstriyel dünyada ilk kez tanıtılan ve her geçen ay akademik alanda popülerliğini kazanan nispeten yeni bir kavram olarak ortaya çıkmıştır. Dijital tedarik zinciri ortamında yalın yöntemlerin uygulanmasıyla tamamen özerk, hatasız ve ideal bir işlem akışına sahip küresel bir tedarik zinciri oluşturulması amaçlanmakta ve bu durum sektörlerin gelecekteki vizyonunu oluşturmaktadır. Bu çalışmada, yalın yönetim ile Sanayi 4.0 arasındaki etkileşim vurgulanmaya çalışmakta ve yalın tedarik zinciri yaklaşımında Sanayi 4.0 için sektörel önceliklendirmenin çok kriterli karar verme yaklaşımı ile yapılmasını amaçlamaktadır. Değerlendirmede belirsizlik ortamında daha kapsamlı ve daha doğru sonuçlar veren Pisagor bulanık AHP yöntemi kullanılmıştır. Önerilen yöntem, sektörel önceliklendirmeyi başarılı bir şekilde uygulamıştır.

Anahtar Kelimeler: Sanayi 4.0, Yalın Tedarik Zinciri Yönetimi, Pisagor Bulanık Kümeler, Çok Kriterli Karar Verme, AHP