KOMİTE VE KURULLAR

 

KONGRE BAŞKANI

Prof. Dr. Ahmet Fahri ÖZOK

 

 

DÜZENLEME KURULU

Prof. Dr. Çetin YAMAN

Prof. Dr. Erdoğan GÜNEŞ

Prof. Dr. Kaya YILDIZ

Prof. Dr. Mustafa TALAS

Doç. Dr. Yener ATASEVEN

Dr. Öğr. Üyesi. Abdullah ERGÜN

Dr. Öğr. Üyesi. Duygu AKSOY

Dr. Öğr. Üyesi. Metin ÖNER

Dr. Öğr. Üyesi. Seda BAĞDATLI

Dr. Öğr. Üyesi. Zeynep Nihan BERBERLER

  

YÜRÜTME KURULU

Doç. Dr. Gülten HERGÜNER

Doç. Dr. Pelin AVŞAR KARABAŞ

Dr. Öğr. Üyesi. Ayça GÜRKAN

 

SEKRETERYA

 Doç. Dr. Ali Serdar YÜCEL

Dr. Öğr. Üyesi. Gökşen ARAS

Dr. Öğr. Üyesi. Emre DÜNDER