KOMİTE VE KURULLAR

KONGRE BAŞKANI

Prof. Dr. Ahmet Fahri ÖZOK

 

KONGRE EŞ BAŞKANLARI

Prof. Dr. Ayhan AYTAÇ

Prof. Dr. Handan ANKARALI

Prof. Dr. Nurcan METİN

 

DÜZENLEME KURULU

Prof. Dr. Ayşegül AKDOĞAN EKER

Prof. Dr. Erdoğan GÜNEŞ

Prof. Dr. Mustafa TALAS

Doç. Dr. Çetin YAMAN

Doç. Dr. Kaya YILDIZ

Doç. Dr. Yener ATASEVEN

Yrd. Doç. Dr. Abdullah ERGÜN

Yrd. Doç. Dr. Metin ÖNER

Yrd. Doç. Dr. Seda BAĞDATLI

Yrd. Doç. Dr. Zeynep Nihan BERBERLER

  

YÜRÜTME KURULU

Prof. Dr. Bülent EKER

Prof. Dr. Ümran SEVİL

Doç. Dr. Gülten HERGÜNER

Doç. Dr. Pelin AVŞAR KARABAŞ

Yrd. Doç. Dr. Ayça GÜRKAN

 

SEKRETERYA

 Doç. Dr. Ali Serdar YÜCEL

Yrd. Doç. Dr. Gökşen ARAS

Dr. Emre DÜNDER