BİLİMSEL PROGRAM

KONFERANS PROGRAMI/CONFERENCE PROGRAM

 

AÇILIŞ/OPENING

12 MART 2020

 

KAYIT/REGISTRATION : 10:30 -15:30

 

 

11:00– 12:00

Saygı Duruşu ve İstiklal Marşı/RespectandNationalAnthem

 

Açılış Konuşması/Opening Speech

Prof. Dr. Ahmet Fahri ÖZOK

Konferans Başkanı (Chair of Conference)

 

 

ÖĞLE YEMEĞİ ARASI/LUNCH BREAK

12:00 – 13:00

 

 

 

SÖZEL OTURUMLAR /ORAL PRESENTATIONS

 

OTURUM /SESSION                                   : 1

Tarih ve Saat/Dateand Time           : 12.03.2020– 13:00 – 14:15

Salon A/Saloon A                           

Oturum Başkanı(Head of Session)DR. Burhan TİRYAKİOĞLU

Esen HANAÇ

PHASE PLANE ANALYSIS OF THE DYNAMICAL SYSTEM OF REACTION DUFFISION EQUATION

Burhan TİRYAKİOĞLU

A WIENER-HOPF ANALYSIS OF THE RIGID PIPE WITH FINITE PERFORATED PART

Büşra MENİZ, Fatma TİRYAKİ

A RISK ASSESSMENT APPLICATION COMPARISON WITH INTERVAL TYPE-2 FUZZY TOPSIS METHOD

Büşra MENİZ, Fatma TİRYAKİ

INTERVAL TYPE-2 FUZZY AHP METHOD WITH MULTILEVEL HIERARCHICAL STRUCTURE: AN APPLICATION ON CAR SELECTION

Esen HANAC

LONG -TERM SOLUTIONS OF INVISCID BURGERS EQUATION WITH FRACTIONAL TERM

Hatice SAV

SOLVING ALGEBRAIC EQUATIONS WITH USING KRYLOV SUBSPACE METHOD

 

 

 

OTURUM /SESSION                                   : 2

Tarih ve Saat/Dateand Time           : 12.03.2020 – 13:00 – 14:00

Salon B/Saloon B                           

Oturum Başkanı (Head of Session) DR. Esra PAMUKÇU

 

Erkut ÖZTOP, Coşkun ÖZKAN

ÇOK KRİTERLİ KARAR VERME YÖNTEMLERİ İLE OTOMOTİV SATIŞ SONRASI HİZMETLERİNDE TEDARİKÇİ SEÇİMİ

Esra PAMUKÇU

KÜÇÜK ÖRNEKLEME SAHİP SPEKTRAL VERİ SETLERİNDE DALGA BOYU SEÇİMİ İÇİN ALTERNATİF BİR YAKLAŞIM: GAHRM

Esra PAMUKÇU, Mehmet Niyazi ÇANKAYA

VARYANS KOVARYANS MATRİSLERİNİN KOMPLEKSLİĞİ ÜZERİNE

Esra SEVİNÇ, G.Nural BEKİROĞLU

ADÖLESAN DÖNEM ÖĞRENCİLERDE BESLENME DURUMU İLE PSİKOLOJİK DURUM ARASINDAKİ İLİŞKİNİN BAŞARI ÜZERİNE ETKİSİNİN KANONİK KORELASYON ANALİZİ ILE İNCELENMESİ

Yasin BAYRAK, Ali Hakan BÜYÜKLÜ

PERAKENDEDE KULLANILAN İSTATİSTİKSEL YÖNTEMLER VE MAĞAZA KÜMELEME ÜZERİNE BİR UYGULAMA

İsmail ÖZÜN, İsmail DEMİR

AKUSTİK DALGA DENKLEMLERİNİN SONLU FARKLAR METODU KULLANILARAK NÜMERİK ÇÖZÜMLERİ

           

 

 

 

OTURUM /SESSION                                   : 3

Tarih ve Saat/Dateand Time           : 12.03.2020 – 13:00 – 14:15

Salon C/SaloonC                

Oturum Başkanı (Head of Session) DR. Fatma KARACA

Fatma KARACA

ÇARPIM UZAYLARININ F-BİMİNİMAL ALTMANİFOLDLARI

Firdevs Berrak CABİ, Taner TUNÇ

DOĞUŞTAN YAŞAM BEKLENTİSİNE ETKİ EDEN HAYATSAL RİSK FAKTÖRLERİ:YAPISAL BİR MODEL

H. Hale KARAYER

N BOYUTLU RADYAL SCHRODINGER DENKLEMİNİN DÖRDÜNCÜ DERECEDEN TERS KUVVET POTANSİYELİ İÇİN ANALİTİK ÇÖZÜMÜ

Hatice KILIÇ, Nilüfer TOPSAKAL

GÖÇE BAĞLI AYRIK ZAMANLI, AV-AVCI POPÜLASYON MODELİNIN KARARLILIĞI

Melissa ACAR, GülnazNural BEKİROĞLU

ÖZEL SAĞLIK SİGORTALARINDA HASAR TAHMİNİNİN ÇOKLU UYUM ANALİZİ İLE İNCELENMESİ-BİR ŞİRKETE ÖZGÜ UYGULAMA

Serra AKSOY, Muttalip ÖZAVŞAR

GAZ SENSÖR VERİLERİNDEN ÖZNİTELİK ÇIKARIM YÖNTEMLERİ

 

 

 

 

OTURUM /SESSION                                   : 4

Tarih ve Saat/Dateand Time           : 12.03.2020 – 13:00 – 14:15

SalonD/SaloonD                             

Oturum Başkanı (Head of Session)DR. Metin ÖNER

Metin ÖNER

ORTALAMA MUTLAK SAPMA PORTFÖY OPTİMİZASYONU: BIST 30 ENDEKSİNDE BİR UYGULAMA

Metin ÖNER

TOPSIS YÖNTEMİ İLE BIST XHOLD ENDEKSİNDEKİ BAZI ÖNEMLİ HOLDİNG ŞİRKETLERİNİN FİNANSAL PERFORMANS ANALİZİ

Murat AKYÜZ, Taner TUNÇ

EĞİTİMDE ÖDÜLLENDİRME SİSTEMİ VE ÖRGÜTSEL SİNİZM İLİŞKİSİ

Samet Hasan ABACI, Lütfi BAYYURT, Yalçın TAHTALI, Ahmet ŞEKEROĞLU, Mustafa DUMAN

KAFES POZİSYONU İLE YUMURTLAMA ZAMANI ARASINDAKİ İLİŞKİNİN UYUM ANALİZİ İLE BELİRLENMESİ

Selin SABAK, Kubilay ERİŞLİK

ÜLKELERİN MUTLULUK DÜZEYLERİNE GÖRE GRUPLANDIRILMASI

İpek AKKILINÇ, Salim YÜCE

4-BOYUTLU ÖKLİD UZAYINDA ÖTELEME HİPERYÜZEYLERİ

 

 

 

 

 

OTURUM /SESSION                                   : 5

Tarih ve Saat/Dateand Time           : 12.03.2020 – 14:30 – 15:30

Salon B/SaloonB                             

Oturum Başkanı (Head of Session) DR. Serap ÖZCAN

Mohamad ALNAKAWA, Neslihan İYİT

SOME ZERO-INFLATED REGRESSION MODELS WITH AN APPLICATION in R

Nurten GÜRSES

A REMARK ON CANAL AND TUBE HYPERSURFACES IN E^4

Ozgur YILDIRIM, Burcu GÖNÜL

ON THE ANALYTICAL AND NUMERICAL SOLUTION OF THE TWO DIMENSIONAL HYPERBOLIC PARTIAL DIFFERENTIAL EQUATIONS

Özge KURAN

THE MODIFIED RIDGE PREDICTION METHOD IN THE LINEAR MIXED MODELS

Kahraman Esen ÖZEN

ON THE SOLUTIONS OF LINEAR ELLIPTIC BIQUATERNION EQUATIONS

Serap ÖZCAN

SOME INTEGRAL INEQUALITIES FOR MULTIPLICATIVELY P-PREINVEX FUNCTIONS

 

 

OTURUM /SESSION                                   : 6

Tarih ve Saat/Dateand Time           : 12.03.2020 – 13:00 – 14:30

Salon E/SaloonE                             

Oturum Başkanı (Head of Session) Prof. Dr. Ümran SEVİL

Nicolaj BUCH

A COMPOUND OF GENERALIZED NEGATIVE BINOMIAL AND SHANKER DISTRIBUTION

Ron OLIJSLAG

A NOTE ON DISCOVERING DISCRETE PROBABILITY IN THE LIGHT OF DISTORTED PROBABILITY PREDICTIONS

Tamás BENEDEK

A STATISTICAL STUDY ON THE QUALITY LEVEL OF UNIVERSTY SERVICES PERCEIVED BY STUDENTS

Camran NURZHANOV

MODELING THE EFFECTS OF CHI-SQUARE AUTOMATIC INTERACTION DETECTION SOCIAL MEDIA NETWORKS

Adam LE ROUX

SIMPLE TWO WAY MULTIPLE VARIANCE ANALYSIS

Taaliba EL-ALAM

THE DEPENDENCY EFFECT AND CHANGE BETWEEN THE OIL AND MENA SECURITIES MARKET