KOMİTE VE KURULLAR

 

KONGRE BAŞKANI

Prof. Dr. Ahmet Fahri ÖZOK

 (Okan Üniversitesi, Mühendislik Fakültesi, Endüstri Mühendisliği Bölümü)

 

DÜZENLEME KURULU

Prof. Dr. Çetin YAMAN

Prof. Dr. Erdoğan GÜNEŞ

Prof. Dr. Kaya YILDIZ

Prof. Dr. Mustafa TALAS

Doç. Dr. Seda BAĞDATLI KALKAN

Doç. Dr. Yener ATASEVEN

Doç. Dr. Zeynep Nihan BERBERLER

Dr. Öğr. Üyesi. Abdullah ERGÜN

Dr. Öğr. Üyesi. Duygu AKSOY

Dr. Öğr. Üyesi. Metin ÖNER

Dr. Öğr. Üyesi. Senai YALÇINKAYA

  

YÜRÜTME KURULU

Prof. Dr. Gülten HERGÜNER

Prof. Dr. Pelin AVŞAR KARABAŞ

Prof. Dr. Ümran SEVİL

Dr. Öğr. Üyesi. Ayça GÜRKAN

 

SEKRETERYA

 Doç. Dr. Ali Serdar YÜCEL

Doç. Dr. Gökşen ARAS

Dr. Öğr. Üyesi. Emre DÜNDER